OCINO

Informace pro pacienty o COVID-19
COVID-19

Onemocnění Covid-19 vyvolané virem SARS-CoV-2 - dosavadní poznatky

Onemocnění vyvolané novým typem koronaviru příbuzným s virem, který vyvolal onemocnění SARS (severe acute respiratory syndrom) v minulých letech.

Co o něm zatím víme: 90% nakažených má asymptomatický nebo mírný průběh, což představuje riziko pro rychlé šíření infekce, má 5x-10x vyšší smrtnost (počet zemřelých ku počtu nemocných touto chorobou) než chřipka, ale údaje z jednotlivých oblastí se liší, diagnostika RT PCR z výtěru z nosohltanu. Specifická léčba neexistuje. Přenos kapénkami. Infekčnost je srovnatelná s chřipkou.

Nadějné přípravky: remdesivir, dexamethasone u těžkých průběhů, rekonvalescentní plazma (plazma od dárců, které onemocnění Covid 19 prodělali).

Prevence - nejúčinnější: správné nošení roušek, hygiena kašlání a smrkání (kašlat do rukávu, smrkat ideálně do jednorázových kapesníku - po použití vyhodit), mytí rukou, dodržování odstupu a omezit shlukování.

Životaschopný virus pacienti nevylučují déle než 8 dnů, proto je doporučována izolace po stanovení diagnózy 10-14 dní bez následného kontrolního testování. Imunita po prodělaném onemocnění je stále otázkou výzkumu, zatím víme, že přítomnost protilátek proti viru je u některých pacientů slabá nebo krátkodobá. Děti jsou postiženi výrazně méně než dospělí. Medián inkubační doby je 5-6 dní.

Co je reprodukční číslo R: průměrný počet dalších osob nakažených jednou infikovanou osobou.

Nejčastější příznaky: horečka, kašel, vzácněji ve srovnání s chřipkou bolest v krku a rýma, přechodná ztráta čichu a chuti - zde se údaje o četnosti výskytu u jednotlivých autorů rozcházejí.

Závěrem cituji z článku Epidemiologická charakteristika onemocnění covid‐19: úvaha nad současnými poznatky o onemocnění Epidemiological characteristics of COVID‐19: a reflection on current knowledge about the disease Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.1,2; MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.

Tato nebezpečná nákaza ve světové populaci evidentně zůstane a je třeba tuto skutečnost přijmout a přivyknout jí, stejně jako naše generace přivykla AIDS, poválečná generace statisícovým epidemiím spalniček, tisícovým epidemiím paralytické poliomyelitidy a generace předválečné například vražedným epidemiím záškrtu nebo tuberkulózy. Přesto se tehdejší společnosti nezhroutily a svět se nezastavil a nemělo by tomu být ani nyní. V současné době se sice objevil opravdu silný nepřítel, ale jsme pro boj s novou nákazou optimálně vybaveni, a to zatím nejlépe v historii.

Není tedy vhodné zanedbávat preventivní ani léčebnou péči v ostatních oblastech medicíny, ale je nutné dodržovat všechna opatření k omezení šíření infekce na základně dosavadních poznatků.


Zdroj: Farmakoterapeutická revue zveřejněná na internetových stránkách České lékařské komory.