OCINO

Fotogalerie před a po operaci

Před a po operaci dolních víček

Před a po operaci horních víček

Před a po operaci entropia

Entropium - stočení dolního víčka, linie řas proti oku (horní foto - modrá šipka) a správné postavení linie řas (dolní foto - modrá šipka)

Před a po operaci horních víček

Před a po operaci horních víček

Před a po operaci horních víček